ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซค์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการ กลุ่มอำนวยการ :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 
เกี่ยวกับฝ่ายวิศวกรรมบริการ
 
  หน้าหลักโรงพยาบาลหัวหิน  
  หน้าหลักฝ่ายวิศวกรรม  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  โครงสร้างการบริหาร  
   
  ผลการปฏิบัติงาน  
  เกี่ยวกับคุณภาพ  
 
 
 
เว็บไซต์หน่วยงานในโรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาลหัวหิน  
  กลุ่มงาน พรส.  
  กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
  กลุ่มงานสุขศึกษา  
     
 

ผลการปฏิบัติงานปี 2552 - 2554

 
ลำดับ
รายการ
2552
2553
2554
 
 
1
งานเครื่องมือแพทย์
338
467
53
 
 
2
งานไฟฟ้าและสื่อสาร
181
953
1105
 
 
3
งานช่างเชื่อม
1
34
52
 
 
4
งานไม้และอลูมิเนียม
7
16
11
 
 
5
งานปูน
0
1
0
 
 
6
งานระบบสุขาภิบาล
98
787
519
 
 
7
งานระบบเครื่องกล
106
550
800
 
 
8
งานโสตสารสนเทศ
30
178
51
 
 
9
งานอาคารและสถานที่
64
411
603
 
 
10
งานอุปกรณ์สำนักงาน
15
251
191
 
 
11
งานวิศวกรรมความปลอดภัย
6
67
22
 
 
12
งานก๊าซทางการแพทย์
54
129
35
 
 
รวม
901
3844
3689