กระบวนการ
Key Processes
Flow Chart
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการ กลุ่มอำนวยการ :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
เกี่ยวกับฝ่ายวิศวกรรมบริการ
 
  หน้าหลักโรงพยาบาลหัวหิน  
  หน้าหลักฝ่ายวิศวกรรม  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  โครงสร้างการบริหาร  
   
  ผลการปฏิบัติงาน  
  เกี่ยวกับงานคุณภาพ  
 
 
 
เว็บไซต์หน่วยงานในโรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาลหัวหิน  
  กลุ่มงาน พรส.  
  กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
  กลุ่มงานสุขศึกษา  
     
 

 

ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ (จุดเน้นในการพัฒนา?)
๑.
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน
๒. เครื่องมือ และระบบสำคัญ ชำรุดใช้การไม่ได้
๓. ไฟฟ้าไม่ดับในหน่วยงานสำคัญ (ห้องผ่าตัด, CCU, ICU)
๔. การจัดหาพัสดุช่างล่าช้า
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านมาตรฐาน

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ
๑. รวดเร็ว (ระบบงานซ่อมบำรุงรักษาที่รวดเร็ว ทันเวลาต่อการให้บริการ)
๒. มีคุณภาพ (ระบบการซ่อมบำรุงรักษาที่ครอบคลุมได้ตามมาตรฐาน และปลอดภัย)
๓. ประทับใจ (บริการที่สุภาพ เป็นกันเอง และสะดวก)

ขอบเขตบริการ 
ให้บริการด้านงานซ่อมแซม  บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ งานระบบต่างๆ ทั้งหมด ภายในโรงพยาบาล ในเวลาราชการ และให้บริการซ่อมแซมงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  อาทิ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานระบบเครื่องกล และปรับอากาศ รวมถึงงานเร่งด่วนอื่นๆ
ความมุ่งหมาย
ให้บริการการซ่อมแซมและบำรุง อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งสาธารณูปโภคอื่นๆ แก่หน่วยงานภายในโรงพยาบาลหัวหิน ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ